El present avís legal (d’ara endavant, l’ «Avís Legal») regula l’ús del servei de portal d’Internet www.javaica.cat (en endavant, el «Web») de LLOGUERS Javaica, S.L. amb domicili social al C / PARTIDA PRATS nº51, MONT-ROIG DEL CAMP, 43300, TARRAGONA amb CIF B55697429.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre LLOGUERS Javaica, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de MONT-ROIG DEL CAMP per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb LLOGUERS Javaica, S.L ..

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de LLOGUERS Javaica, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de LLOGUERS Javaica, SL. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de LLOGUERS Javaica, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del que preveu RGPD de 27 d’abril de 2016, LLOGUERS Javaica, S.L. informa l’Usuari de l’existència d’un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a LLOGUERS Javaica, S.L. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, LLOGUERS Javaica, S.L. precisarà de l’Usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L’ompliment del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registra’t o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal.

A efecte del que preveu RGPD de 27 d’abril de 2016, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de LLOGUERS Javaica, S.L. amb C.I.F B55697429 i domicili en C / PARTIDA PRATS nº51, MONT-ROIG DEL CAMP, 43300, TARRAGONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, d’ 11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant LLOGUERS Javaica, S.L. de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. LLOGUERS Javaica, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. LLOGUERS Javaica, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Es exonera LLOGUERS Javaica, S.L. de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per LLOGUERS Javaica, S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a LLOGUERS Javaica, S.L .

Galetes – Cookies –

El lloc www.javaica.cat no utilitza cookies, considerant tals fitxers físics d’informació allotjats en el propi terminal de l’usuari i serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal. De tota manera, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de LLOGUERS Javaica, S.L són el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, LLOGUERS Javaica, S.L. sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

LLOGUERS Javaica, S.L. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició en l’adreça d’Internet a www.javaica.cat o bé per correu ordinari dirigit a LLOGUERS Javaica, SL, Ref. RGPD, al c / PARTIDA PRATS nº51, MONT-ROIG DEL CAMP, 43300, TARRAGONA. Per exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant LLOGUERS Javaica, S.L. mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi Site identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

LLOGUERS Javaica, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a LLOGUERS Javaica, SL no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a LLOGUERS Javaica, S.L .; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LLOGUERS Javaica, SL. Això, no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de LLOGUERS Javaica, S.L., En la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

 - 
Catalan
 - 
ca
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es